WINTER BLOCK 40
 

Winter Block 40 is maklik hanteerbaar en word aangewend wanneer weidingskwaliteit laag is. Dit verseker optimale massa en kondisie van beeste tydens droëweidingstoestande sowel as maksimum inname van oesreste en winterweiding.


  AANBEVOLE INNAME

BEESTE g/dag 375 - 500
SKAPE g/dag 65 - 100