WINTERVELDKONSENTRAAT
 
  WINTERVELDKONSENTRAAT - ONDERHOUDS EN PRODUKSIELEKKE VIR BEESTE
  MENGINSTRUKSIES

 
ONDER-
HOUDS-
LEK 1
ONDER-
HOUDS-
LEK 2
ONDER-
HOUDS-
LEK 3
PRODUKSIE-
LEK
MOLATEK
WINTERVELD-
KONSENTRAAT
kg 150 100 250 100
MELASSEMEEL/
GRAAN/CHOP
kg **** **** 80 160
SOUT kg 100 50 150 50
TOTAAL kg 250 150 480 310

  SAMESTELLING

 
ONDER-
HOUDS-
LEK 1
ONDER-
HOUDS-
LEK 2
ONDER-
HOUDS-
LEK 3
PRODUKSIE-
LEK
RUPROTEÏEN Min g/kg 420 460 380 262
UREUM Maks g/kg 126 140 109 67,7
KALSIUM Maks g/kg 27 30 23,7 15,1
FOSFAAT Min g/kg 9 10 9,2 6,1

  AANBEVOLE INNAME

Beeste g/dag 375 - 450 350 - 450 400 - 500 1 400 - 1 600