AANPASSINGSDIËTE
  BEESVET 33+ VOLLEDIGE EN KAFETERIA AANPASSINGSDIËTE VIR BEESTE
  MENGINSTRUKSIES


 
VOLVOER-
MENGSEL
1
VOLVOER-
MENGSEL
2
KAFETERIA-
MENGSEL
1
KAFETERIA-
MENGSEL
2
BEESVET 33+ kg 160 160 160 160
MOLATEK BYPASS kg 50 50 50 50
MIELIEMEEL /
HOMINY CHOP
kg 670 630 790 750
MELASSEMEEL kg **** 40 **** 40
RUVOER kg 120 120 Ad lib Ad lib
TOTAAL kg 1 000 1 000 1 000 1 000

 

  SAMESTELLING (As is-basis)


 
VOLVOER-
MENGSEL
1
VOLVOER-
MENGSEL
2
KAFETERIA-
MENGSEL
1
KAFETERIA-
MENGSEL
2
PROTEÏEN g/kg 135 134 143 143
UREUM g/kg 14,7 14,7 15,3 15,3
VOG g/kg 120 120 120 120
VESEL g/kg 120 122 88 88
KALSIUM g/kg 8,8 9,2 8,7 8,7
FOSFOR g/kg 7,3 7,0 6,0 6,0

 

  Voerinstruksie vir kafeteria-aanpassingsfase:
  •   Mielies kan gedeeltelik met kleingrane (50% met gars of korog, en 20% met koring) en 50% met graansorghum of in       die geheel met hominy chop vervang word.
•   Ruvoer of weiding moet ten alle tye ad lib beskikbaar wees:
Dag 1-2: Beperk kragvoerinname tot 1% van liggaamsmassa (2 kg/220 kg bees/dag) plus ad lib hooi/ruvoer of winterweiding.
Dag 3-4: Beperk kragvoerinname tot 1,4% van, liggaamsmassa (3 kg/220 kg bees/dag) plus ad lib hooi, ruvoer of winterweiding.
Dag 5-6: Beperk kragvoerinname tot 1,8% van liggaamsmassa (4 kg/220 kg bees/dag) plus ad lib hooi, ruvoer of winterweiding.
Dag 7-10: Beperk kragvoerinname tot 2,3% van liggaamsmassa (5 kg/220 kg bees/dag) plus ad lib hooi, ruvoer of winterweiding.

Kafeteria-vetmesmengsels is uiters geskik vir "backgrounding" op winterweiding, of vir "preconditioning" teen 1–1,5% van liggaamsmassa op somer- of winterweiding of kampe met lang hooi om die rumen vir die voerkraaldieet voor te berei.

  VOERKRAALKONSENTRAAT – VOLLEDIGE AANPASSINGS- EN AFRONDINGSDIËTE
VIR BEESTE
  MENGINSTRUKSIES

 
AANPAS-
SINGS-
DIEET 1
AANPAS-
SINGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
VOERKRAALKONSENTRAAT kg 100 100 100 100
MOLATEK BYPASS kg 50 50 **** ****
MIELIEMEEL /
HOMINY CHOP
kg 610 650 680 720
MELASSEMEEL kg 120 80 120 80
RUVOER kg 120 120 100 100
TOTAAL kg 1 000 1 000 1 000 1 000

 

  SAMESTELLING (As is-basis)

 
AANPAS-
SINGS-
DIEET 1
AANPAS-
SINGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
PROTEÏEN g/kg 127 129 117 119
UREUM g/kg 14,02 14,02 14,02 14,02
VOG g/kg 130 130 130 130
VESEL g/kg 121 120 114 113
KALSIUM g/kg 10 9,6 9,9 9,4
FOSFOR g/kg 3,3 3,3 3,1 3,1