AFRONDINGSDIËTE
  BEESVET 33+ VOLLEDIGE EN KAFETERIA-AFRONDINGSDIËTE VIR BEESTE
  MENGINSTRUKSIES


 
VOLVOER-
MENGSEL
1
VOLVOER-
MENGSEL
2
VOLVOER-
MENGSEL
3
KAFETERIA-
MENGSEL
1
KAFETERIA-
MENGSEL
2
BEESVET 33+ kg 160 160 160 160 160
MELASSEMEEL kg 80 **** **** **** 80
MIELIEMEEL /
HOMINY CHOP
kg 720 800 120 840 760
MIELIEKOPMEEL kg **** **** 720 **** ****
RUVOER kg 100 130 **** Ad lib Ad lib
TOTAAL kg 1 060 1 090 1 000 1 000 1 000

 

  SAMESTELLING (As is-basis)


 
VOLVOER-
MENGSEL
1
VOLVOER-
MENGSEL
2
VOLVOER-
MENGSEL
3
KAFETERIA-
MENGSEL
1
KAFETERIA-
MENGSEL
2
PROTEÏEN g/kg 120 122 117 128 124
UREUM g/kg 13,9 13,5 14,7 14,7 14,7
VOG g/kg 120 120 120 120 120
VESEL g/kg 115 115 100 86 88
KALSIUM g/kg 8,5 7,5 9,0 8,5 9,5
FOSFOR g/kg 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5

 

  Voerinstruksie vir afrondingsfase:
  •   'n Gedeelte van die graankomponent kan baie voordelig met Molatek Melassemeel vervang word.
•   Maal kleingrane fyn.
•   Mielies moet grof gemaal word (gruis).
•   Maal ruvoer met 50 mm sif.
•   Mielies kan gedeeltelik met kleingrane (50% met gars of korog, en 20% met koring) en 50% met graansorghum       of in geheel met hominy chop vervang word.
•   Te droë diëte (sonder kuilvoer) beperk gewoonlik inname. Voeg 5–10% (± 100 kg) water per ton voer by.

  

 

VOERKRAALKONSENTRAAT – VOLLEDIGE AANPASSINGS- EN AFRONDINGSDIËTE
VIR BEESTE

  MENGINSTRUKSIES

 
AANPAS-
SINGS-
DIEET 1
AANPAS-
SINGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
VOERKRAALKONSENTRAAT kg 100 100 100 100
MOLATEK BYPASS kg 50 50 **** ****
MIELIEMEEL /
HOMINY CHOP
kg 610 650 680 720
MELASSEMEEL kg 120 80 120 80
RUVOER kg 120 120 100 100
TOTAAL kg 1 000 1 000 1 000 1 000

 

  SAMESTELLING (As is-basis)

 
AANPAS-
SINGS-
DIEET 1
AANPAS-
SINGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
PROTEÏEN g/kg 127 129 117 119
UREUM g/kg 14,02 14,02 14,02 14,02
VOG g/kg 130 130 130 130
VESEL g/kg 121 120 114 113
KALSIUM g/kg 10 9,6 9,9 9,4
FOSFOR g/kg 3,3 3,3 3,1 3,1