KALFGROEIDIEET
  VOEDINGSPROGRAM VIR DIE GROOTMAAK VAN SUIWELVERSE
  MENGINSTRUKSIES

 
KALF-
AANVANGS-
DIEET
KALF-
GROEIDIEET
VERS-
KRAGVOER-
MENGSEL
VERS-
KRAGVOER-
MENGSEL
 
0 – 3
MAANDE
3 – 6
MAANDE
6 MAANDE
EN OUER
6 MAANDE
EN OUER
SKAAPVETMES-
KONSENTRAAT
kg 200 250 **** ****
MEESTER 20 kg **** **** 680 40
MIELIEMEEL kg 600 600 320 ****
MOLATEK BYPASS kg 100 **** **** ****
LUSERN kg 100 150 **** ****
RUVOER kg **** **** Ad lib Ad lib
TOTAAL kg 1 000 1 000 1 000 40

 

  SAMESTELLING (As is-basis)

 
KALF-
AANVANGS-
DIEET
KALF-
GROEIDIEET
VERS-
KRAGVOER-
DIEET
VERS-
KRAGVOER-
DIEET
 
0 – 3
MAANDE
3 – 6
MAANDE
6 MAANDE
EN OUER
6 MAANDE
EN OUER
PROTEÏEN g/kg 165 150 160 200
UREUM g/kg 11,5 14,4 31,28 46
VOG g/kg 100 100 100 120
VESEL g/kg 100 100 75 120
KALSIUM g/kg 7,1 8,5 7,1 10
FOSFOR g/kg 3,7 3,2 4,3 5,4

VOEDINGSPROGRAM: DAG 1 TOT 6 MAANDE

Dag 1–3: Verskaf goeie kwaliteit biesmelk teen 10–12% van geboortemassa. Die ideaal is om die eerste voedings 2 ure, 6 ure en dan 24 ure na geboorte te verskaf.
Dag 4: Verskaf melk teen 4 liter per dag vir grootraamkalwers en 3 liter per dag vir kleinraamkalwers, verdeel in twee voedings per dag.
Voorsien vanaf dag 5 skoon, vars drinkwater.
Voorsien kalfaanvangsdieet ad lib vanaf dag 3 of 4 tot 3 maande ouderdom
Voorsien volledige kalfgroeidieet ad lib vanaf 3 maande tot die ouderdom van 6 maande.
Hierdie kalfdiëte is smaaklik en bevat medikamente om asidose te bekamp en voeromset en groei te verbeter.
Hierdie diëte voorsien ook volledig in die nodige minerale, spoorminerale en vitamiene.

VOEDINGSPROGRAM: 6 MAANDE TOT OPSTOOM

Volledige versgroeidiëte vanaf 6 maande en ouer is ook vanaf u Molatek-verkoopspersoon beskikbaar.
Alternatiewelik kan die volledige kalfgroeidieet of die verskragvoermengsel teen 3 kg per dag vir grootraamverse (Holsteins) en 2,5 kg per dag vir kleinraamverse (Jerseys) gevoer word. Verskaf ook ad lib toegang tot ruvoer of weiding.
Molatek Meester 20 kan teen 1 tot 1,5 kg/dag aan verse vanaf 5 tot 6 maande ouderdom verskaf word en verskaf proteïen en energie in 'n gebalanseerde vorm.
Bogenoemde is slegs voorbeelde en inname sal afhang van die kwaliteit van roumateriale.
Inname moet daagliks gemonitor en bestuur word om seker te maak dat die verse volgens die toepaslike groeikrommes presteer.
Indien verse te vinnig groei, moet minder van die kragvoermengsel gevoer word plus ad lib hooi/weiding.
Hierdie diëte voorsien volledig in die nodige minerale, spoorminerale en vitamiene. Daar word sterk aanbeveel dat die verse drie weke voor kalf 'n dosis van 'n inspuitbare vitamien-spoormineraalpreparaat ontvang.