VOLVOERE
  SKAAPVETMES-/KALFKONSENTRAAT - VOLLEDIGE AANPASSINGS-, AFRONDINGS- EN RAMVEILINGSDIËTE VIR SKAPE
  MENGINSTRUKSIES

 
AANVANGS-
DIEET 1
AANVANGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
RAM-
VEILINGS-
DIEET
SKAAPVETMES-
KONSENTRAAT
kg 200 200 200 200 200
MELASSEMEEL kg 40 40 40 40 ****
MOLATEK BYPASS kg **** **** **** **** 50
MIELIEMEEL kg 510 560 610 410 550
KLEINGRANE kg **** **** **** 200 ****
LUSERN kg 250 100 150 **** 200
RUVOER kg **** 100 **** 150 ****
TOTAAL kg 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

 

  SAMESTELLING (As is-basis)

 
AANVANGS-
DIEET 1
AANVANGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
RAM-
VEILINGS-
DIEET
PROTEIEN g/kg 154 137 136 130 156
UREUM g/kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
VOG g/kg 120 120 120 120 120
VESEL g/kg 105 100 100 110 117
KALSIUM g/kg 9,3 7,4 7,7 6,7 8,0
FOSFOR g/kg 3,3 2,9 3,0 3,3 3,4

 

  Voerwenke vir afrondingsfase van skape:
 

• Gaan na 10 dae op die aanvangsdieet oor na die afrondingsdieet.
• Maal ruvoer met 12 mm sif om goeie innames en vermenging te verseker. Lusern verseker die beste resultate as ruvoerbron in skaap afrondingsrantsoene.
• Mielies kan geheel en al of gedeeltelik met gars of hominy chop vervang word, maar die koring- en hawerinsluiting moet tot 20% beperk word. Skape presteer die beste op mielies as graankomponent in die voerkraal.
• Te droë of stowwerige diëte beperk gewoonlik inname. Stowwerigheid word voorkom deur 40 kg graan met 40 kg (een sak) Molatek Melassemeel te vervang, soos aangedui in bogenoemde rantsoene.
• Hierdie voer bevat anioonsoute om blaasstene te bekamp. Indien die voerperiode langer as twee maande is, kan 'n
addisionele 0,5% ammoniumchloried by die dieet gevoeg word.
• Hierdie voer bevat medikamente om asidose te bekamp en voeromset en groei te verbeter.