KONDISIELEK
 
  KONDISIELEK – PRODUKSIE- EN OORGANGSLEKKE
  MENGINSTRUKSIES

 
PRODUKSIELEK OORGANGSLEK
KONDISIELEK kg 100 150
MELASSEMEEL / GRAAN kg 80 -
P12 kg - 50
TOTAAL kg 180 200

  SAMESTELLING

 
PRODUKSIELEK OORGANGSLEK
PROTEÏEN g/kg 170 187,5
UREUM g/kg 33,41 45,11
KALSIUM g/kg 8,8 71,3
FOSFOR g/kg 4,0 33,8
ME (beraam) MJ/kg 9,7 -

  AANBEVOLE INNAME

Skape g/dag 300 - 400 -
Beeste g/dag 1 500 - 2 000 350 - 450