AANPASSINGSDIËTE
  SKAAPVETMES-/KALFKONSENTRAAT - VOLLEDIGE AANPASSINGS-, AFRONDINGS- EN RAMVEILINGSDIËTE VIR SKAPE
  MENGINSTRUKSIES

 
AANVANGS-
DIEET 1
AANVANGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
RAM-
VEILINGS-
DIEET
SKAAPVETMES-
KONSENTRAAT
kg 200 200 200 200 200
MELASSEMEEL kg 40 40 40 40 ****
MOLATEK BYPASS kg **** **** **** **** 50
MIELIEMEEL kg 510 560 610 410 550
KLEINGRANE kg **** **** **** 200 ****
LUSERN kg 250 100 150 **** 200
RUVOER kg **** 100 **** 150 ****
TOTAAL kg 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

 

  SAMESTELLING (As is-basis)

 
AANVANGS-
DIEET 1
AANVANGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
RAM-
VEILINGS-
DIEET
PROTEIEN g/kg 154 137 136 130 156
UREUM g/kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
VOG g/kg 120 120 120 120 120
VESEL g/kg 105 100 100 110 117
KALSIUM g/kg 9,3 7,4 7,7 6,7 8,0
FOSFOR g/kg 3,3 2,9 3,0 3,3 3,4

 

  Voerwenke vir afrondingsfase van skape:
  •   Gaan na 10 dae op die aanvangsdieet oor na die afrondingsdieet.
•   Maal ruvoer met 12 mm sif om goeie innames en vermenging te verseker. Lusern verseker die beste resultate as         ruvoerbron in skaap afrondingsrantsoene.
  •   Mielies kan geheel en al of gedeeltelik met gars of hominy chop vervang word, maar die koring- en hawerinsluiting     moet tot 20% beperk word. Skape presteer die beste op mielies as graankomponent in die voerkraal.
•   Te droë of stowwerige diëte beperk gewoonlik inname. Stowwerigheid word voorkom deur 40 kg graan met 40 kg       (een sak) Molatek Melassemeel te vervang, soos aangedui in bogenoemde rantsoene.
•   Hierdie voer bevat anioonsoute om blaasstene te bekamp. Indien die voerperiode langer as twee maande is, kan 'n
    addisionele 0,5% ammoniumchloried by die dieet gevoeg word.
•   Hierdie voer bevat medikamente om asidose te bekamp en voeromset en groei te verbeter.
 
 

SKAAPVETMES-/KALFKONSENTRAAT - KAFETERIA-, AFRONDINGS- EN RAMVEILINGSDIËTE VIR SKAPE

  MENGINSTRUKSIES

 
* KAFETERIA-
LAMDIEET 1
KAFETERIA-OU
OOI-DIEET 2
*RAMVEILINGS-
DIEET
SKAAPVETMESKONSENTRAAT kg 250 200 200
MOLATEK BYPASS kg **** **** 50
MIELIEMEEL kg 750 800 750
RUVOER kg Ad lib Ad lib Ad lib
TOTAAL kg 1 000 1 000 1 000

 

  SAMESTELLING (As is-basis)

 
* KAFETERIA-
LAMDIEET 1
KAFETERIA-OU
OOI-DIEET 2
* RAMVEILINGS-
DIEET
PROTEÏEN g/kg 140 128 139
UREUM g/kg 14,4 11,5 11,5
VOG g/kg 120 120 120
VESEL g/kg 80 80 80
KALSIUM g/kg 7,0 6,0 6,2
FOSFOR g/kg 3,3 3,0 3,3

 

 

* Kruipvoermengsels: Beide die mengsels is ook geskik as 'n kruipvoer vir lammers.
100 kg mieliemeel kan ook met 100 kg gemaalde lusern hooi vervang word.

 

  Voerinstruksie vir kafeteria-afrondingsdieet
 

•   Ruvoer of weiding moet ten alle tye ad lib beskikbaar wees.
•   Dieet 1 is veral geskik vir jong lammers onder 32 kg liggaamsmassa, terwyl dieet 2 ideaal is vir ouer lammers en ou         ooie.
•   Sien volledige afrondingsdieet vir verdere voerwenke.
Korrekte aanpassing is uiters belangrik:
Dag 1-2: Beperk kragvoerinname tot 1% van liggaamsmassa (300 g/30 kg lam/dag) plus ad lib hooi, ruvoer of winterweiding.
Dag 3-4: Beperk kragvoerinname tot 1,5% van liggaamsmassa (450 g/30 kg lam/dag) plus ad lib hooi, ruvoer of winterweiding.
Dag 5-6: Beperk kragvoerinname tot 2% van liggaamsmassa (600 g/30 kg lam/dag) plus ad lib hooi, ruvoer of winterweiding.
Dag 7-8: Beperk kragvoerinname tot 2,5% van liggaamsmassa (750 g/30kg lam/dag) plus ad lib hooi, ruvoer of winterweiding.
Dag 9-10: Beperk kragvoerinname tot 3% van liggaamsmassa (900 g/30 kg lam/dag) plus ad lib hooi, ruvoer of winterweiding.