MEER OOR ONS MAATSKAPPY  
 
     
 

 

Molatek + Epol = groter en beter

Molatek en Epol is sedert 1 Januarie 2015 deel van RCL Foods.

Die proses het begin toe die megamaatskappy, RCL Foods (voorheen bekend as Rainbow Chicken), en wat aan Remgro behoort, Foodcorp en TSB Suiker in onderskeidelik 2013 en 2014 bekom het met die doel om ’n gediversifiseerde voedselbesigheid van skaal te vorm.

Met die verkryging van TSB het RCL Foods twee bekende, sterk voermaatskappye in Epol en Molatek saamgevoeg. Die voerdivisie maak nou deel uit van die suiker- en meule-segment en staan bekend as RCL Foods Sugar & Milling (Edms) Bpk. Hoewel hierdie twee voermaatskappye saamgesmelt het, word hul onderskeie produkte steeds onder hul eie handelsmerke bemark.

Die samesmelting van die voerbesighede maak die bemarking van ’n vollediger produkreeks vir byna alle dierespesies moontlik; van vleis- en melkbeeste, skape, bokke, wild en perde tot braaihoenders, lêhoenders, volstruise, varke en akwakultuur.

Dié voerbesighede voorsien nou melasse- en graangebaseerde produkte in die vorm van meel, vloeivoer en voerkorrels. Alle produkte is landwyd by verskillende verkooppunte beskikbaar; ook in naburige Afrika-lande.

Voorkeurmaatskappy

Die visie stel dit duidelik: die maatskappy sal dié voorkeurmaatskappy wees. Hulle sal dit bereik deur superieure veevoere te vervaardig wat waarde vir die boer toevoeg met uitstekende diens en hoë gehalte voere, gerugsteun deur puik tegniese diens. Kortom, hulle is ingestel op waarde vir geld.

Die dierevoerdivisie het fabrieke in Malelane, Pretoria, Pietermaritzburg, Berlyn (Oos-Londen), Worcester en Rustenburg, asook ’n melasse-vloeivoeraanleg in Pongola. Alle fabrieke het hul eie laboratoriums waar grondstowwe en die finale produkte ontleed word om konstante, hoë gehalte te verseker. Verder beskik die maatskappy ook oor ’n stelsel waardeur die vervaardigingsdatum van alle produkte wat die fabrieke verlaat, te alle tye nagespeur kan word. Dit gaan met deurlopende monsterneming in verskillende dele van elke fabriek gepaard om die gehalte te moniteer. In die geval van ’n klagte, kan die produk se herkoms nagespeur en die betrokke besending se monster nagegaan word en kan die gehalte so bepaal word.

Albei handelsmerke, Epol en Molatek, sal nou via dieselfde markkanale aan die boer beskikbaar wees, deur dieselfde span mense verkoop en gediens word en sodoende ‘n eenstop-diens vir al die voedingsbehoeftes op die plaas lewer.

Molatek

As vervaardiger en verskaffer van melasse-gebaseerde veevoer aan die herkouerbedryf is Molatek tans een van die leidende veevoermaatskappye in Suid-Afrika en word ons produkte ook in buurlande, naamlik Namibië, Botswana en Swaziland, verkoop.

Produkontwikkeling en geïdentifiseerde markgeleenthede het daartoe gelei dat Molatek in 2011 tot die vervaardiging en verskaffing van ‘n volledige reeks lek blokke toegetree het.

Molatek het sy eie, volledig-toegeruste laboratorium waar grondstowwe, produkte en voere ontleed word om te verseker dat dié produkte voldoen aan vereistes soos voorgeskryf.

Molatek is ‘n ISO 9001:2008 gesertifiseerde maatskappy en verbind aan die vereistes soos neergelê in die tersaaklike wetgewing en voldoen derhalwe ook aan die Veevoervervaardigersvereniging se Voldoeningskode (AFMA Code of Conduct). Ons fokus voortdurend op verbeteringspraktyke om doeltreffend en effektief te kan funksioneer. Ons produkte word dus nie net onderskryf deur kwaliteit mense, stelsels en samestellings om volgehoue topprestasie te bewerkstellig nie, maar ook deur hanteerbaarheid, om gemak van gebruik in die praktyk te verseker.

   
 

Molatek het twee vervaardigingsaanlegte geleë by die TSB Malelane en Komati suikermeulens. Met behulp van doelgemaakte tegnologie en deur gebruik te maak van sowel lot- as kontinue-vermengingsprosesse, word ‘n wye verskeidenheid van meelgebaseerde, vloeibare en bloktipe produkte vervaardig. Kwaliteitskontrolepunte ondersteun die tegnologie verder om te verseker dat daar deurgaans aan die strengste kwaliteitstandaarde voldoen word.

Die reeks omvattende produkte wat geskoei word op die nuutste wetenskaplike navorsing en veeboerderybehoeftes, bestaan uit konsentrate, lekke en energievoere vir vleisbeeste, melkbeeste, kalwers, skape, bokke, wild, perde en volstruise.

Weens die vereistes wat gestel word in ‘n hoogsmededingende en gesofistikeerde bedryf, weet ons by Molatek dat slegs hoogs gekwalifiseerde en bekwame mense ons filosofie van prestasie, kundigheid en diens vir winsgewende veeboerdery sal kan onderhou. Derhalwe fokus Molatek voordurend op opleiding, en is ons verkoopspan tegnies onderleg in ons produkte en het hulle die kundigheid en vermoë om wesentlike bydraes tot die winsgewendheid op plaasvlak te kan lewer.

Getrou tot ons slagspreuk van “Prestasie, Kundigheid en Diens vir Winsgewende Veeboerdery”, sal Molatek toesien dat ons produkte aanhou om ‘n belangrike rol in die groei, gesondheid en kondisie van ons veeboere se diere te speel.

Epol

Gerugsteun deur bykans ‘n eeu van ervaring en kundigheid, is Epol een van die voorste dierevoervervaardigers in Suid-Afrika. Omdat Epol weet dat die boer se vee sy lewensaar is, strewe die maatskapy na topgehalte voer en diens om die volle genetiese potensiaal van die diere te verwesenlk en wins op die plaas te maksimaliseer. Toegewyde navorsing en ontwikkeling, formulerings en ‘n kundige verkoopspan verseker dat die maatskappy deurgaans ‘n wenformule kan bemark.

Epol se ryk geskiedenis strek so ver terug as 1916, toe Sammy Marks die Vereeniging Milling Company (VMC) as ‘n filiaal van Vereeniging Estates Limited geregistreer het. In 1917 het Marks en Adolf Sacks ‘n meule in Vereeniging gebou – ‘n eerste in Suid-Afrika toegerus met gemeganiseerde hanteringsfasiliteite vir die massa-inname en -berging van mielies - en die voorloper van ‘n onderneming wat sou ontwikkel tot een van die voorste vee- en troeteldiervoergroepe in die land. Na Marks se dood in 1920 het Monty Ross die leisels oorgeneem en na ‘n paar veranderinge en om die maatskappy weer winsgewend te maak, koop Ross en Premier Milling company in 1934 90% van VMC van Vereeniging Estates – die maatskappy waaruit Epol uiteindelik ontstaan het.

Die veevoerbedryf gebruik neweprodukte van die meul-, olie- en visserybedrywe en dit is daarom noodsaaklik dat behoorlike kwaliteitsbeheer toegepas word. Epol het ‘n laboratorium by elkeen van sy meulens, met ‘n sentrale verwysingslaboratorium in Hammersdale waar energie- en proteïenverteerbaarheidstoetse en -ontledings vir mikotoksienkontaminasie uitgevoer word. Die maatskappy se waarborgstelsel stel hul in staat om die kwaliteit van die voer en/of voormengsel vir sistematiese kontroles in die produksieketting na te speur.

RCL Foods

RCL Foods het begin as die houermaatskappy van Rainbow en Vector. Met ‘n ‘een maatskappy’-filosofie met die oogmerk om ‘n grootskaalse voedselbedryf in Afrika te vestig, het die maatskappy besluit om hul sake-aanbod te diversifiseer. In Augustus 2013, het RCL Foods Foodcorp, SA se derde grootste voedselprodusent, bekom. Die maatskappy het kort daarna sy naam van Rainbow Chicken Limited na RCL Foods Limited verander.  RCL Foods het ook ‘n gesamentlike onderneming met Zambeef & Senn Foods aangegaan. Met die verkryging van TSB Sugar in Januarie 2014, is twee leidende veevoermaatskappye in Epol en Molatek ook saamgevoeg. So maak die voerdivisie nou deel uit van die suiker- en meule-segment en staan bekend as RCL Foods Sugar & Milling (Edms) Bpk. Tans bied RCL Foods die mark vooraanstaande handelsmerke en ‘n volhoubare waardeketting wat voldoen aan die behoeftes van die verbruiker en die kliënt.