PRODUKTE - BEES- EN SKAAPONDERHOUDS- EN PRODUKSIELEKMENGSELS - LICK MIX 87
 
  BEES- EN SKAAPONDERHOUDS- EN PRODUKSIELEKMENGSELS


MASSA 40 kg
KLAS: PROTEÏENKONSENTRAAT VIR BEESLEKKE
REGISTRASIE NR. V17731 WET 36/1947

Molatek Lick Mix 87 bied aan die boer die ekonomiese keuse om op sy plaas, winteroorgangs-, onderhouds- en produksielekke te vermeng vir beeste. Lick Mix 87 is die antwoord om presisielekke onder 'n wye verskeidenheid omstandighede volgens die voedingsbehoeftes van die beeste, tipe weiding en kwaliteit te formuleer.

 

  SAMESTELLING

PROTEÏEN Min g/kg 870
AFKOMSTIG VAN UREUM   % 83,13
AFKOMSTIG VAN NPN   % 12,23
UREUM Maks g/kg 252
ANDER NPN Maks g/kg 80
VESEL Maks g/kg 100
VOG Maks g/kg 120
KALSIUM Min/Maks g/kg 5/10
FOSFOR Min/Maks g/kg 1/2
SWAEL   g/kg 20
MAGNESIUM   g/kg 7,5
KALIUM   g/kg 15
KOPER   mg/kg 400
MANGAAN   mg/kg 1 200
SINK   mg/kg 1 200
KOBALT   mg/kg 5
JODIUM   mg/kg 80
YSTER   mg/kg 1 200
SELEEN   mg/kg 8
VITAMIEN A   IE/kg 12 000

 

  UREUMWAARSKUWING
Hierdie dierevoedsel bevat 'n NPN-bron.
Meng en voer streng volgens voorskrifte.
WAARSKUWING EN VOERAANWYSINGS
(sien aanwysings op sak)
  LICK MIX 87 − OORGANGSLEKKE VIR BEESTE
  MENGINSTRUKSIES

 
BEESOORGANGSLEK
MOLATEK LICK MIX 87 kg 240
MOLATEK MELASSEMEEL kg 80
P12 kg 250
SOUT kg 300
TOTAAL kg 870

 

  SAMESTELLING

 
BEESOORGANGSLEK
PROTEÏEN g/kg 244
AFKOMSTIG VAN NPN % 93,80
UREUM g/kg 69,52
ANDER NPN g/kg 22,07
VOG g/kg 120
KALSIUM g/kg 70/100
FOSFOR g/kg 35

 

  AANBEVOLE INNAME

Beeste g/dag 250 - 350
  LICK MIX 87 − ONDERHOUDSLEK VIR BEESTE MET FOSFAAT
  MENGINSTRUKSIES

 
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
MET FOSFAAT 1
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
MET FOSFAAT 2
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
MET FOSFAAT 3
MOLATEK LICK MIX 87 kg 320 280 280
MIELIEMEEL kg 100 **** 100
MOLATEK BYPASS kg **** **** 50
P12 kg 50 50 50
SOUT kg 200 200 200
TOTAAL kg 670 530 680

 

  SAMESTELLING

 
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
MET FOSFAAT 1
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
MET FOSFAAT 2
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
MET FOSFAAT 3
PROTEÏEN g/kg 428 460 393
AFKOMSTIG VAN NPN % 92,68 95,25 86,97
UREUM g/kg 120,5 133,1 103,8
ANDER NPN g/kg 38,24 42,24 32,96
VOG g/kg 120 120 120
KALSIUM g/kg 20/30 20/30 20/30
FOSFOR g/kg 10 11,8 10

 

  AANBEVOLE INNAME

Beeste g/dag 350 - 470 326 - 435 382 - 509
  ONDERHOUDSLEK VIR BEESTE SONDER FOSFAAT
  MENGINSTRUKSIES

 
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
SONDER FOSFAAT
1
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
SONDER FOSFAAT
2
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
SONDER FOSFAAT
3
MOLATEK LICK MIX 87 kg 240 120 280
MIELIEMEEL kg 100 **** ****
SOUT kg 150 100 200
TOTAAL kg 490 220 480

 

  SAMESTELLING

 
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
SONDER FOSFAAT
1
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
SONDER FOSFAAT
2
ONDERHOUDS-
LEK VIR BEESTE
SONDER FOSFAAT
3
PROTEÏEN g/kg 440 475 507
AFKOMSTIG VAN NPN % 92,41 95,36 95,36
UREUM g/kg 123,5 137,3 146,9
ANDER NPN g/kg 39,2 43,6 46,6
VOG g/kg 120 120 120
KALSIUM g/kg 4/8 4/8 5/10
FOSFOR g/kg 1,0 0,5 0,6

 

  AANBEVOLE INNAME

Beeste g/dag 340 - 455 315 - 421 300 - 400
  PRODUKSIELEK VIR BEESTE
  MENGINSTRUKSIES

 
PRODUKSIELEK VIR BEESTE
MOLATEK LICK MIX 87 kg 240
MIELIEMEEL kg 500
P12 kg 50
SOUT kg 200
TOTAAL kg 990

 

  SAMESTELLING

 
PRODUKSIELEK VIR BEESTE
PROTEÏEN g/kg 254
AFKOMSTIG VAN NPN % 79,05
UREUM g/kg 60,98
ANDER NPN g/kg 19,36
VOG g/kg 120
KALSIUM g/kg 10/15
FORFOR g/kg 7,5
ME (beraam) MJ/kg 8,0

 

  AANBEVOLE INNAME

Beeste g/dag 1 200 - 1 500