Lekaanvullings in die wintermaande – Dr. Vlok Ferreira

Products
Energy
Molasses Meal
Natural Protein Concentrate
Bypass
Fattening
Beef Fat 33+
Feedlot Concentrate
Sheep Fattening/Calf Concentrate
Dairy
Dairy Master Concentrate
Pro 16
Sheep Fattening/Calf Concentrate
Cattle and Sheep Maintenance and Production Lick Mixtures
Condition Lick
Dryveld 46
Foslick
Lick Mix 87
Protein Lick 40
Winlick 50
Winter Veld Concentrate
Wool Master Concentrate
Wool Sheep Lick 28
Production Supplements, Energy, Finishing and Rearing on Green Pastures
Background 18
Elite Block
Lamb And Ewe Lick
Master 20
Cattle, Sheep and Game Maintenance and Production Blocks
Enerblock
Fosblock
Multi Block 28
Trophy Block
Winter Block 40
Drought Feed
Drought Supplement
Farming Practices
Cattle
Feedlot Finishing: Complete Feeds And Cafeteria Diets
Adaptation Diets
Finishing Diets
Backgrounding: Feedlot Preparation
Dry Pasture
Green Pastures
Cows On Dry Winterveld And Crop Residues: Maintenance Licks
Condition Lick
Dryveld 46
Lick Mix 87
Protein Lick 40
Winlick 50
Winter Block 40
Winter Veld Concentrate
Late Summer Pasture: Transition Licks
Condition Lick
Lick Mix 87
Multi Block 28
Winter Veld Concentrate
Late-Pregnant Cows At The End Of Winter: Production Licks
Condition Lick
Enerblock
Lick Mix 87
Master 20
Multi Block 28
Protein Lick 40
Winlick 50
Winter Veld Concentrate
Preparation Of Bulls: Auctions And Shows
Cafeteria Diets
Complete Feeds
Rearing Of Weaner Calves On Dry Winter Veld: Production Licks
Condition Lick
Enerblock
Lick Mix 87
Master 20
Multi Block 28
Protein Lick 40
Winlick 50
Winter Veld Concentrate
Rearing Of Weaner Calves On Green Summer Veld: Production Licks
Background 18
Condition Lick
Master 20
Summer Green Pasture: Maintenance Lick
Fosblock
Foslick
Sheep
Feedlot Finishing: Complete Feeds And Cafeteria Diets
Adaptation Diets
Finishing Diets
Early And Mid Pregnancy: Maintenance Licks
Condition Lick
Master 20
Multi Block 28
Wool Master Concentrate
Wool Sheep Lick 28
Finishing On Pasture: Production Supplement
Green Pasture
Flush Feed: Production Licks
Condition Lick
Enerblock
Master 20
Late Pregnancy And Early Lactation: Production Licks
Enerblock
Master 20
Multi Block 28
Wool Master Concentrate
Wool Sheep Lick 28
Preparation Of Rams: Auctions And Shows
Cafeteria Diets
Complete Feeds
Rearing Of Young Ewes And Rams: Production Licks
Background 18
Condition Lick
Enerblock
Master 20
Multi Block 28
Wool Master Concentrate
Wool Sheep Lick 28
Dairy Cattle
Dairy Cows: Lactating And Dry Cows
Dairy Meal Mixtures
Dry Cow Mixtures
Rearing Of Dairy Heifers: Day 1 To Steam-Up
Calf Grower Diet
Calf Starter Diet
Heifer Mixed Concentrate
Game
Lick Supplements: Maintenance Licks
Dry Pasture
Green Pasture
Feed Trough, Creep Feed Pen Measurements

’n Lekaanvulling in die wintermaande sal die boer op lang termyn help om geld te bespaar én om gesonder diere aan die einde van elke teeltyd te lewer.

Lekaanvullings bied nie net ekonomiese voordele nie, maar dra ook by tot goeie voeding.

Die geld wat in aanvullende voeding belê word, verdien dividende deur verhoogde besettingspersentasies, asook gesonder en swaarder kalwers met speentyd. Verse se besettingspersentasies en die ouderdom met hul eerste kalf hou groot ekonomiese voordele in.

Dit is belangrik dat koeie so gou moontlik dragtig raak. Vir elke siklus van 21 dae wat dit langer duur voordat die koei dragtig is, sal die kalwers met speentyd 15 kg minder weeg. Koeie het dan ook ’n langer hersteltyd voordat hulle weer kalf, wat voordelig is vir liggaamskondisie en melkproduksie ná kalftyd.

Winterlek

In die wintermaande in die somer­reëngebiede is die verteerbaarheid van weidings swak en die proteïeninhoud daarvan is baie laag – 3% in suurveld en 6% in soetveld. Molatek se Kondisielek (reg.nr. V17730, Wet 36 van 1947) is só geformuleer dat verse en eerstekalfkoeie voldoende weiding kan inneem om nie slegs in hul onderhoudsbehoefte te voorsien nie, maar ook groei en kondisie te kan handhaaf.Die doel van ’n winterlek is dat diere minstens 150-200 g proteïen per dag deur middel van die lek inneem. Die inname van baie winterlekke is by jong diere egter te laag om dié doelwit te bereik. Die kombinasie van maklik verteerbare energie in die vorm van melasse met die proteïen om te verseker dat die proteïen doeltreffend deur die mikrobes in die rumen benut kan word. Dit dra ook by tot ’n smaaklike lek wat voldoende inname sal verseker.

’n Winterlek word ook aanbeveel by mieliereste. Tydens veral die eerste twee tot drie weke ná oestyd is ’n redelike hoeveelheid mielies op die land beskikbaar, maar een van die probleme met baie winterlekke is dat die inname daarvan te laag is.

Die smaaklikheid van die winterlek is ’n belangrike voordeel. Dit is noodsaaklik dat die vers en eerstekalfkoei die korrekte kondisie bereik. Dit sal verseker dat sy suksesvol gedek word. Sonder die korrekte kondisie en gewig is dit ’n regstreekse verlies van ’n kalf en die koste om die dier nog ’n jaar op die plaas te moet dra.

Verliese

Voorkom lae kalfpersentasies by die koeie deur voldoende fosfaat in die somer te gee met Foslek (reg.nr. V16059) of Fosblock (reg.nr. V22502) teen 120-240 g per bees per dag. Verse moet ’n maand voor die res van die kudde reeds by die bulle gesit word sodat hulle ’n langer hersteltyd sal hê voor die tweede dekking. Gee Kondisielek teen 600-800 gper bees per dag in die wintermaande. Innames sal wissel na gelang van die koei se gewig en die hoeveelheid en soort gehalteweiding wat beskikbaar is. Gee Proteïenlek (reg.nr. V16048) teen 400-500 g per bees per dag as onderhoudslek. Meng dit met graan om ’n produksielek te maak. Meng 150 kg Proteïenlek en 100 kg mielies en verskaf 1-1,5 kg per bees per dag.

Voordele van lekaanvullings op droë weidings

Lekaanvullings stimuleer die eetlus van diere sodat hulle meer droë­materiaal inneem.Dit stimuleer die vertering van swak ruvoer en weiding. Die produkte bevat proteïen wat die fermentasieproses deur mikro-organismes in die grootpens aanhelp.Dit bevat nie-proteïen­stikstof. Dit help om die dier se eetlus te verbeter en vervul ’n belangrike funksie om bevrugting te verhoog.Dit verbeter die prestasie van beeste op droë weidings en handhaaf of verbeter liggaamsgewig. Dit lei tot verhoogde kalfpersentasies en korter tussenkalfperiodes, en swaarder speengewigte by die kalwers.Dit het lakserende eienskappe, wat droë galsiek help voorkom.

Nie net hou ’n lekaanvulling ekonomiese voordele vir die boer in nie, maar vanuit ’n voedingsoogpunt vind alle beeste in die wintermaande daarby baat. Foto: Gerrit Bezuidenhout

Dr. Vlok Ferreira is nasionale tegniese bestuurder van herkouers by RCL Foods.

NAVRAE: Molatek se hoofkantoor, tel. 013 791 1036

Klik hier om die oorspronklike Landbouweekblad artikel af te laai.