Volvoere

Produkte
Energie
Melassemeel
Natuurlike Proteienkonsentraat
Bypass
Vetmesting
Beesvet 33+
Voerkraalkonsentraat
Skaapvetmes Kalfkonsentraat
Suiwel
Dairy Master-konsentraat
Pro 16
Skaapvetmes-/ Kalfkonsentraat
Bees- en Skaaponderhouds- en Produksielekmengsels
Kondisielek
Dryveld 46
Foslek
Lick Mix 87
Proteïenlek 40
Wenlek 50
Winterveldkonsentraat
Wolmeester Konsentraat
Wolskaaplek 28
Produksie- Aanvullings, Energie, Afronding en Uitgroei op Groenweidings
Background 18
Elite Block
Lam en Ooilek
Meester 20
Bees-, Skaap- en Wildonderhouds- en Produksieblokke
Enerblock
Fosblock
Multi Block 28
Trophy Block
Winter Block 40
Droogtevoer
Droogte Supplement
Boerdery Praktyke
Beeste
Voerkraalafronding: Volvoere en Kafeteriadie̋te
Aanpassingsdiëte
Afrondingsdiëte
"Backgrounding": Voerkraalvoorbereiding
Droëweiding
Groenweiding
Koeie op Droë Winterveld en Oesreste: Onderhoudslekke
Kondisielek
Dryveld 46
Lick Mix 87
Proteïenlek 40
Wenlek 50
Winter Block 40
Winterveldkonsentraat
Laatsomerweiding: Oorgangslekke
Kondisielek
Lick Mix 87
Multi Block 28
Winterveldkonsentraat
Laatdragtige Koeie Einde Winter: Produksielekke
Kondisielek
Enerblock
Lick Mix 87
Meester 20
Multi Block 28
Proteïenlek 40
Wenlek 50
Winterveldkonsentraat
Bulvoorbereiding: Veilings en Skoue
Kafeteriadiëte
Volvoere
Uitgroei van Speenkalwers op Droë Winterveld: Produksielekke
Kondisielek
Enerblock
Lick Mix 87
Meester 20
Multi Block 28
Proteïenlek 40
Wenlek 50
Winterveldkonsentraat
Uitgroei van Speenkalwers op Groen Somerveld: Produksielekke
Background 18
Kondisielek
Meester 20
Somergroenweiding: Onderhoudslek
Fosblock
Foslek
Skape
Voerkraalafronding: Volvoere en Kafeteriadiëte
Aanpassingsdiëte
Afrondingsdiëte
Vroeg- en Middragtigheid: Onderhoudslekke
Kondisielek
Meester 20
Multi Block 28
Wolmeester Konsentraat
Wolskaaplek 28
Weidingsafronding: Produksieaanvulling
Groenweiding
Prikkelvoeding: Produksielekke
Kondisielek
Enerblock
Meester 20
Laatdragtigheid en Vroeë Laktasie: Produksielekke
Enerblock
Meester 20
Multi Block 28
Wolmeester Konsentraat
Wolskaaplek 28
Ramvoorbereiding: Veilings en Skoue
Kafeteriadiëte
Volvoere
Uitgroei van Jongooie en Ramme: Produksielekke
Background 18
Kondisielek
Enerblock
Meester 20
Multi Block 28
Wolmeester Konsentraat
Wolskaaplek 28
Melkbeeste
Melkkoeie: Lakterende en Droe̋ Koeie
Suiwelmeelmengsels
Droëkoeimengsels
Grootmaak Van Suiwelverse: Dag 1 Tot Opstoom
Kalfgroeidieet
Kalfaanvangsdieet
Verskragvoermengsels
Wild
Lekaanvullings: Onderhoudslekke
Droëweiding
Groenweiding
Voerkrip, Kruipvoerhok Mates

BOERDERY PRAKTYKE-SKAPE-RAMVOORBEREIDING: VEILINGS EN SKOUE

VOLVOERE

SKAAPVETMES-/KALFKONSENTRAAT – VOLLEDIGE AANPASSINGS-, AFRONDINGS- EN RAMVEILINGSDIËTE VIR SKAPE

MENGINSTRUKSIES

AANVANGS-
DIEET 1
AANVANGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
RAM-
VEILINGS-
DIEET
SKAAPVETMES-
KONSENTRAAT
kg 200 200 200 200 200
MELASSEMEEL kg 40 40 40 40 ****
MOLATEK BYPASS kg **** **** **** **** 50
MIELIEMEEL kg 510 560 610 410 550
KLEINGRANE kg **** **** **** 200 ****
LUSERN kg 250 100 150 **** 200
RUVOER kg **** 100 **** 150 ****
TOTAAL kg 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

SAMESTELLING (As is-basis)

AANVANGS-
DIEET 1
AANVANGS-
DIEET 2
AFRON-
DINGS-
DIEET 1
AFRON-
DINGS-
DIEET 2
RAM-
VEILINGS-
DIEET
PROTEIEN g/kg 154 137 136 130 156
UREUM g/kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
VOG g/kg 120 120 120 120 120
VESEL g/kg 105 100 100 110 117
KALSIUM g/kg 9,3 7,4 7,7 6,7 8,0
FOSFOR g/kg 3,3 2,9 3,0 3,3 3,4

Voerwenke vir afrondingsfase van skape:

• Gaan na 10 dae op die aanvangsdieet oor na die afrondingsdieet.
• Maal ruvoer met 12 mm sif om goeie innames en vermenging te verseker. Lusern verseker die beste resultate as ruvoerbron in skaap afrondingsrantsoene.
• Mielies kan geheel en al of gedeeltelik met gars of hominy chop vervang word, maar die koring- en hawerinsluiting moet tot 20% beperk word. Skape presteer die beste op mielies as graankomponent in die voerkraal.
• Te droë of stowwerige diëte beperk gewoonlik inname. Stowwerigheid word voorkom deur 40 kg graan met 40 kg (een sak) Molatek Melassemeel te vervang, soos aangedui in bogenoemde rantsoene.
• Hierdie voer bevat anioonsoute om blaasstene te bekamp. Indien die voerperiode langer as twee maande is, kan ‘n
addisionele 0,5% ammoniumchloried by die dieet gevoeg word.
• Hierdie voer bevat medikamente om asidose te bekamp en voeromset en groei te verbeter.

Categories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 10 =